چه چیزی باعث آمبولی ریه می شود؟

لخته های خون می توانند به دلایل مختلف شکل بگیرند. آمبولی ریوی اغلب به دلیل ترومبوز سیاهرگی عمقی ایجاد می شود، وضعیتی که لخته های خون در رگ های عمیق بدن تشکیل می شوند. لخته های خون که اغلب باعث آمبولی ریوی می شوند در پاها یا لگن شروع می شوند.

ایجاد لخته های خون در رگ های عمیق بدن می تواند علل متعددی داشته باشد، از جمله:

آسیب یا صدمه: 

صدماتی نظیر شکستگی های استخوانی و آسیب های عضلانی می توانند باعث آسیب رساندن به رگ های خونی شوند و منجر به لخته شدن خون شوند.

بی تحرکی:

طی مدت طولانی عدم فعالیت، گرانش باعث جمع شدن خون در پایین ترین نقاط بدن شما می شود که ممکن است منجر به لخته شدن خون شود. این مسئله می تواند در نتیجه نشستن طولانی مدت برای سفری طولانی یا دراز کشیدن روی تخت به علت بیماری رخ دهد.

شرایط پزشکی: 

بعضی از شرایط سلامتی سبب می شوند که خون به راحتی لخته شود و می تواند به آمبولی ریه منجر شود. درمان برای شرایط پزشکی، مانند جراحی یا شیمی درمانی برای سرطان، نیز می توانند باعث لخته شدن خون شوند.

عوامل خطر دیگری وجود دارند که شانس شما را برای داشتن نوعی لخته خون افزایش می دهند و می توانند سبب آمبولی ریوی شوند.


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,